DENNE PRIVATPOLITIK ER SIDST OPDATERET DEN 15. NOVEMBER 2022

PRIVATLIVSPOLITIK

1. Introduktion

1.1 Denne privatlivspolitik beskriver Grafiket A/S’ praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger i forbindelse med dine eller virksomhedens køb af tryk- og/eller reproopgaver hos os og din generelle brug af vores hjemmeside.

2. Dataansvarlig

2.1 Grafiket A/S, Essen 22, DK – 6000 Kolding, (CVR 15677988) er den dataansvarlige (heri benævnt “vi”, “os” eller “vores”).

Det betyder, at vi i det omfang dine persondata er at henføre til vores samarbejde er ansvarlig for at sikre, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (Databeskyttelsesforordningen) og gældende national lovgivning herom; herunder Databeskyttelsesloven.

3. Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1 Vi sikrer, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles som led i produktionen af tryk- og reproopgaver i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

 1. at formidle og/eller levere produkter og tjenesteydelser, som du eller din virksomhed har bestilt;
 2. at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have;
 3. for at underrette dig om ændringer i vores ydelser;
 4. for at sende dig direkte markedsføring, herunder for at give dig oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, du tidligere har købt hos os, eller som du har rettet forespørgsel om, og for at du kan deltage i konkurrencer eller kampagner;
 5. for at forhindre misbrug og svindel;
 6. for at forbedre vores hjemmeside, produkter, tjenesteydelser og læringsmidler;
 7. for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser Grafiket A/S måtte have.

3.2 Dersom dine personoplysninger fremgår af tryksager produceret af Grafiket A/S har vi gennem behørigt kontraktgrundlag med opdragsgiveren sikret os, at denne har ret til at benytte/gengive disse oplysninger.

3.3 Vores hjemmel (retsgrundlag) for behandling er:

 1. Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, jfr. Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 litra b, som du eller din virksomhed er part i i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 a-c;
 2. Behandlingen er baseret på det samtykke, jfr. Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 litra a, du giver i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 d.
 3. Behandlingen er nødvendig for, at Grafiket A/S, jfr. Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 litra f, kan forfølge sine legetime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 e-f.
 4. Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, jfr. Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 litra c, som påhviler Grafiket A/S i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 g.

3.4 Opbevaring af dine personoplysninger

 1. Vi gemmer oplysninger om dit og/eller virksomhedens køb af produkter eller tjenesteydelser i op til 6 (seks) år bl.a. for at kunne dokumentere overholdelse af Bogføringsloven.
 2. Hvis du trækker dit samtykke til markedsføring tilbage, sletter vi dine personoplysninger fra vores markedsføringslister.
 3. Ved modtagelse og behandling af jobansøgninger slettes disse tillige med vores eventuelt egne notater, profilanalyser m.v. senest efter 6 mdr., såfremt det ikke fører til en ansættelse hos Grafiket A/S.

4. Kategorier af personoplysninger

4.1 Vi behandler og opbevarer personhenførbare oplysninger om dig såsom navn, telefonnummer og e-mailadresse, når du eller virksomheden indhenter tilbud eller afgiver ordre på en tryk- og/eller reproopgave, eller andre personhenførbare oplysninger, som du frivilligt afgiver, når du besøger/anvender vores hjemmeside.

4.2 Ved indsendelse af din ansøgning via vores website, da slettes den hertil midlertidig gemte digitale formular på websitet straks efter modtagelsen heraf i vores HR-afdeling. Dine oplysninger vil herefter kun være tilgængelig for vores HR-medarbejdere, der vil behandle din ansøgning.

5. Dine rettigheder

5.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 9 nedenfor.

5.2 Ved skriftlig henvendelse kan du – med Databeskyttelsesforordningens begrænsninger – udøve dine rettigheder, som afhængig af situation, omfatter retten til at få indsigt i dine personoplysninger, ændre ukorrekte oplysninger, bede om at få slettet eller udleveret dine oplysninger samt begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger. Du kan ligeledes anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger.

5.3 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

6. Overførsel af personoplysninger

6.1 Overførsel af personoplysninger til koncernforbundne selskaber kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

6.2 Kun betroede medarbejdere, repræsentanter og leverandører med et arbejdsbetinget behov har, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at kunne levere en ydelse til os eller handle på vegne af os.

6.3 Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, beskytte hjemmesidens integritet, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

6.4 Overførsel af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandlere med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

6.5 Personoplysninger, vi har indsamlet, overføres ikke til tredjelande, dvs. lande udenfor EU/EØS.

7. Sikring af dine personoplysninger

7.1 Vi vil passe på dine personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

8. Opdatering af Privatlivspolitikken

8.1 Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne hjemmeside for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. Din adgang, browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af Privatlivspolitikken.

9. Kontaktoplysninger

9.1 Såfremt du har spørgsmål til nærværende privatlivspolitik, implementeringen heraf, rigtigheden af dine personoplysninger eller anvendelsen af oplysninger indsamlet om dig, kan du rette henvendelse til Grafiket’s GDPR-ansvarlige: teamleder Lene Vinther (tel. 7453 4783).